Życzenia

Zarząd ZPAP Okręgu Szczecińskiego życzy zdrowego i pomyślnego do siego 2023 roku!